Entrevistes d'una fulla: Josep Rovira Guardiola.

JOSEP ROVIRA

Josep Rovira,Direcció Àrea de Drogues i Àrea d’Inclusió i Pobresa – Asociació Benestar i Desenvolupament (ABD)

Com començaria la teva biografia?
Una persona que des d’una primerenca edat s’ha compromès en objectius de millora social en acord a la seva manera de pensar. Segurament feria elusió a diferents temàtiques on he dirigit els meus interessos, hi he lligat una part de la meva vida i dels que n’he extret molta satisfacció, i sobretot, felicitat i bons amics.

Què en saps de la CatFAC?
Possiblement puc dir més de les persones que en formen part i conec que de la Federació en si mateix. En diria, que son bones persones, i que en interès pels altres i per ells mateixos volen que el consum de cànnabis es pugui realitzar a partir d’una decisió lliure i informada, i en entorns de millors garanties de seguretat per a la persona i la seva salut.

Com veus el futur del Cànnabis?
La tendència de futur a nivell internacional passarà, per part d’un nombre creixent de països, per la reorientació de politiques legislatives envers una reducció de la càrrega punitiva i de sanció als consumidors, l’acceptació de la possessió per a consum personal i un nombre major de països que en flexibilitzar politiques assajaran models de regulació respecte la producció, l’accés i el consum del cànnabis. A mesura que s’avanci per aquest camí les evidències faran impossible un retorn al passat.

Et toca escollir, pastilla vermella o pastilla blava?
Prefereixo cercar la veritat i alliberar-me d’enganys que em distancien d’entendre i afrontar la realitat. Defujo la comoditat o desinterès de viure en un somni il•lús que pot convertir-se en el mal son per a altres.

Ens cal enfrontar noves formes d’entendre i conviure amb les dogues. Prefereixo la pastilla vermella. Qui en tingui dubte del seu contingut, sempre pot anar a Energy Control per a un millor coneixement i comprensió.

Vaporitzador o galetes?
La vaporització és la forma més saludable i també segura per dosificar el consum de cànnabis. Ara bé, si es cert que la via d’administració del cànnabis pot afectar la durada i la intensitat dels efectes, els motius d’elecció de formes d’us i administració de la substancia respon més a contexts de relació i culturals. El més important és una vegada decidit el consum que la dosificació es realitzi en les condicions de prudència suficient.

Algun consell?
Ser crític en la decisió de consumir. I en cas de consumir, fer-ho amb la informació suficient i amb la confiança de ser responsable de l’opció i dels actes. Les drogues com una opció prudent i mai com un refugi o un tot.

Acaba la frase… “les drogues…”
Les drogues no son bones ni dolentes, si no que aquestes poden tenir efectes positius com de negatius. En bona part en depèn de la persona i de que les seves practiques de consum siguin de menor risc.

¿Pots recomanar-nos a algú per a la Fulla ?
Carles Sedó. Educador de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet