Sant Canut 2015

Un any més, Barcelona ha estat un clam per reivindicar els drets de les persones usuàries de Cànnabis en motiu de la celebració de Sant Canut 2015, un acte organitzat pel moviment Cannàbic Català (MCC) que ens concentrava en un acte festiu-reivindicatiu-cultural, sota el Lema “Conrear és el teu dret”.

La jornada es va iniciar a dos quarts de cinc de la tarda amb la celebració de la tsANT cANUT 2015 406aula rodona “Cultiu i Legalitat” que comptava amb la participació de Pedro Caldentey, advocat penalista i soci fundador de la revista Cañamo, Martí Cànaves, DMT advocats i coordinador Jurídic Projecti Cànnabis de Rasquera i Miguel Torres, advocat i soci Fundador de la Revista Cañamo. Els tres van aconseguir llançar una mica de llum a l’actual prohibició del cultiu de Cànnabis en l’estat espanyol i l’enduriment de les penes que s’estableixen en la recentment aprovada Llei de Seguretat Ciutadana. La taula rondada també va donar l’oportunitat als presents d’exposar les seves qüestions i resoldre dubtes de legalitat del cultiu personal.

Sant Canut va fer la seva aparició a la Plaça Sant Jaume a les sis de la tarda, on li esperaven centenars d’activistes per donar-li una calorosa i fumejant benvinguda, que va donar inici a la concentració davant la mirada del Palau de la Generalitat i la seu de l’Ajuntament de Barcelona, dos institucions que tenen la regulació de les associacions cannàbiques damunt de la taula de debat.

Els càntics només es van aturar perquè Karulo Abellán, soci fundador de la històrica Associació Ramon Santos d’Estudis del Cànnabis (ARSEC) i Soci Fundador de la Revista Cañamo, iniciés la lectura del Manifest que aquest any tenia un contingut reivindicatiu a favor de l’AutoCultiu i contra la “Llei Mordassa” a la que se li va dedicasANT cANUT 2015 431r una acte simbòlic d’emmordassar als assistents, que es va trencar amb l’atronador crit de NO A la LLEI MORDASSA!!

L’acte va finalitzar amb la participació de totes les persones assistents en la creació d’un mosaic que va donar llum a una fulla de Cànnabis per guiar a les autoritats cap a una nova política de drogues, que tingui a la persona usuària de drogues com un subjecte de drets i que canviï la perspectiva punitiva i de criminalització per una socio-sanitària. Hem sortit de la foscor per reclamar els nostres drets i no pararem fins a aconseguir-ho.

San Canuto 2015    (Cas)

Un año más Barcelona ha sido un clamor para reivindicar los derechos de los Usuarios y usarías de Cannabis, con motivo de la celebración de San Canuto 2015, un acto organizado por el movimiento Cannábico Catalán (MCC) que nos trajo a la capital Catalá un acto festivo-reivindicativo-Cultural, Bajo el Lema “Cultivar es tu derecho”.

La jornada se inició a las 14:30 con la celebración de la mesa redonda “Cultivo y Legalidad” con la participación de Pedro Caldentey, abogado penalista y socio fundador de la revista Cáñamo, Marti Cànaves, DMT abogados y coordinador Jurídico Proyecte Cannabis de Rasquera y Miguel Torres, abogado y socio Fundador de la Revista Cáñamo. Que arrojaron un poco de luz a la actual prohibición del cultivo de Cannabis en el estado español y el endurecimiento de las penas que se establecen en la recientemente aprobada Ley de seguridad ciudadana. La mesa rondada también dio la oportunidad a los presentes de exponer sus cuestiones y resolver cuestiones de legalidad del cultivo personal.

San Canuto hizo su aparición en la Plaza Sant Jaume a las seis de la tarde, donde le esperaban cientos de activistas para darle una calurosa y humeante bienvenida, que dio inicio a la concentración ante la mirada del Palacio de la Generalidad catalana y la sede del Ayuntamiento de Barcelona, dos organismos que tiene la regulación de las asociaciones Cannàbicas encima de la mesa de debate.

Los canticos y proclamas solo se detuvieron para que Karulo Abellán, socio fundador de la histórica Asociación Ramon Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC) y Socio Fundador de la Revista Cáñamo y iniciara la lectura del Manifiesto que este año tenía un contenido reivindicativo a favor del AutoCultivo y contra la “Ley Mordaza” a la que se le dedico una acto simbólico de amordazar a los asistentes, que se rompió con el atronador grito de NO A LA LEY MORDAZA!!

El acto finalizo con la participación de todos y todas los asistentes en la creación de mosaico que dio luz a una Hoja de Cannabis para guiar a las autoridades hacia una nueva política de drogas, que tenga al usuario de drogas como un sujeto de derechos y que cambie la perspectiva punitiva y de criminalización por una socio-sanitaria. Hemos salido de la oscuridad para reclamar nuestros derechos y no pararemos hasta conseguirlo.

Feu un comentari