Cànnabis: Criminalitzar o Regular?

Recollim la moció aprovada ahir, presentada pel grup parlamentari d’Esquerra republicana de Catalunya (ERC) el 29 de gener de 2014, publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Moció …

Read more