Nota de premsa

Gràcies a totes i a tots, avui la regulació del Cànnabis arriba a Catalunya Avui, 6 de novembre, el Govern ha presentat davant l’arc parlamentari català la proposta de regulació …

Read more