"Cànnabis Social Club Francès" dissolt pel Tribunal Superior de Tours

El tribunal Superior de Tours sol·licita la dissolució civil dels Cànnabis social club Francesos, considerant que l’associació és “Il·legal”, el fiscal Philippe Varin va negar els estatuts de la federació …

Read more