Sancions sense regulació.

Des de fa uns dies estem rebent notícies sobre algunes de les associacions situades a Barcelona i és que estan rebent una notificació de la Guàrdia Urbana on se’ls ordena el cessament de les activitats del club en 48 hores i que adverteix què, en cas contrari, es procedirà al precinte del domicili social. Avui, l’Agència EFE publica que un d’aquests clubs a emprès una querella, dirigida contra el gerent del districte de Ciutat Vella, la cap del Departament de Llicències i Inspecció de l’Ajuntament, i contra el director dels serveis jurídics del consistori, al•legant que l’expedient sancionador és “injust i arbitrari” que a més contradeix els drets fonamentals d’associació, presumpció d’innocència, dret a un procés amb les degudes garanties i vulneració del principi de legalitat.

Sabem que els moments de transcisió sempre generen tensions propies del canvi de paradigma. És per això que demanem paciència a tots els actors implicats per tal d’arribar a un diàleg i a un conscens que fomenti la convivència cívica entre totes i tots.

Des de la CatFAC en som conscients que l’Administració fa la seva feina i vetlla pel bé comú però creiem que aquesta situació seria més senzilla si abans d’actuar es concretés una normativa clara per a totes les associacions cannàbiques. Nosaltres reiterem la nostra proposta de col•laboració amb la administracions, i en aquest cas amb l’Ajuntament de Barcelona, per crear i definir els límits, les normes i les condicions amb la intenció de regular la nostra activitat.

Tornem a felicitar l’Ajuntament per la valentia en el pas endavant que suposa voler reconèixer una realitat social com la nostra oferint-li un espai en el model de ciutat. Esperem properament poder iniciar un treball conjunt entre tots els actors implicats per fer nèixer aquesta regulació i treballar perquè les associacions s’hi adaptin.

Per qualsevol consulta
catfac@catfac.org
Telf:625 978 474
+ info: http://catfac.org/

Feu un comentari