Societat Ple Municipal Salut Sant Cugat ja disposa de la nova Ordenança dels clubs de cànnabis

Sant Cugat del Vallès ja disposa d’una nova Ordenança per regular la ubicació i l’activitat dels clubs de cànnabis a la ciutat. El Ple municipal d’aquest 24 d’abril ha fet l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic que ha de plasmar la nova regulació, i ha donat llum verda a l’Ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.
Les forces polítiques representades al Ple municipal han coincidit en remarcar el consens assolit per arribar a aquesta nova ordenança, fent valdre la feina feta per veïns, clubs i forces polítiques. Amb tot, el Partit Popular ha mostrat la seva oposició a la nova normativa, atenent que no resol el conflicte entre veïns i locals, ja que “es permet la seva ubicació als baixos dels edificis plurifamiliars”.
La nova ordenança, elaborada en un grup de treball amb entitats, experts i partits polítics; estipula que els clubs cannàbics de Sant Cugat hauran de deixar una distància de 200 metres amb escoles, CAPs, equipaments esportius i altres clubs. A més, per obrir un club caldrà una llicència d’activitat, cosa que obliga a informar els veïns i la llicència d’obres.
L’ordenança no ha rebut cap al·legació. És per això que en la seva aprovació definitiva, com ha apuntat el Secretari, no s’ha considerat l’anunci de vot en contra per part del Partit Popular, aprovant-se automàticament. Sí que va rebre una al·legació el Pla Especial Urbanístic, que ha estat desestimada pels serveis jurídics de l’Ajuntament.
L’estiu del 2016, l’Ajuntament va decretar la suspensió de llicències de nous clubs de cànnabis, després d’ordenar el tancament d’una associació creada en aquell moment a Can Magí i que va generar conflicte amb alguns veïns, amb l’objectiu d’establir una normativa que regulés aquesta activitat. Llavors es va crear un grup de treball que durant un any va debatre i establir la nova normativa, que ara encara la seva fase final.
Amb la nova Ordenança, l’Ajuntament regula la ubicació i activitat dels clubs de cànnabis a Sant Cugat. Actualment n’hi ha tres.
Alguns punts de la nova normativa

  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis
  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis i escoles, equipaments esportius i centres sanitaris
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per a evitar molèsties al veinat (soroll, olors…)
  • Autorització mitjançant llicència d’activitat que comporta un tràmit previ d’informació als veïns i llicència d’obres
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiène
  • Obertura màxima de 8 hores al dia
  • Prohibició d’accés a menors de 18 anys
  • Prohibició de venda i d’exercici de l’activitat a l’exterior dels locals
  • Garantia que les associacions incorporin accions de promoció de la salut, en el marc de la reducció de riscos i danys associats al consum de cànnabis
  • Fixar un règim d’inspecció i de sancions en cas d’incompliments

Info: SantCugat.cat