L'Ajuntament de Cubelles obre una consulta pública abans de regular els clubs de cànnabis

La regidoria de Medi Ambient i Salut de Cubelles ha obert una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança reguladora sobre la ubicació i condicions d’exercici dels clubs socials i associacions de cànnabis. L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions de la ciutadania respecte a aquest afer, fet que permetrà l’elaboració d’una ordenança més completa en última instància.
És veritat que la determinació sobre la legalitat que es desenvolupa dins dels clubs de fumadors de cànnabis no pertoca l’àmbit competencial del consistori, ja que quedaria en mans de les autoritats sanitàries, policials i judicials. No obstant això, les regidories de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana han comunicat que el l’ajuntament té una responsabilitat en aquest sentit, d’ordre i de vigilància, i de respecte de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors de cànnabis.
Per tot això, la regidoria de Medi Ambient ha fet públic la seva promesa de regular l’obertura i activitat de clubs i associacions de cànnabis establint un règim de distàncies entre ells; allunyar-les de centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius i espais joves; garantir que els espais destinats a local social i punt de trobada dels clubs socials de cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns; i assegurar que l’activitat que es dugui a terme per associacions d’usuaris estigui degudament inscrita en els registres públics.
Les aportacions que qualsevol ciutadà vulgui transmetre en aquest sentit, s’hauran de realitzar entre el 21 de març i el 5 d’abril al correu consultapublica@cubelles.cat