Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a Lleida

La Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat ha informat del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis de Lleida, una iniciativa que té l’objectiu d’ordenar els clubs i associacions de consum de cànnabis i fer-los compatibles amb col·lectius i usos “vulnerables” com els educatius –escoles, centres d’ensenyament, biblioteques, ludoteques, escoles bressol, etcètera, els usos sanitaris –hospitals, centres assistencials i centres de dia, entre altres- i els usos esportius, tant a l’aire lliure com coberts.

El Pla especial estableix una distància mínima de 100 metres en línia recta des del local on es vulgui instal·lar el club de cànnabis fins als espais on tinguin lloc els esmentats usos “vulnerables”. També s’estableix la mateixa distància entre clubs i/o associacions. El Pla especial es va aprovar inicialment en Junta de Govern i després va passar a exposició pública. Avui s’ha informat a la comissió i serà el ple municipal qui realitzi l’aprovació provisional. L’aprovació definitiva correspondrà, en aquest cas, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Info: Hola Lleida

Feu un comentari