El Parlament valida la ILP de regulació d'associacions de cannàbiques

La iniciativa legislativa popular (ILP) sobre les associacions de consumidors de cànnabis ha aconseguit les signatures per continuar la tramitació parlamentària i el ple la pugui debatre. Els impulsors de la iniciativa van presentar 67.500 signatures, de les quals l’Idescat n’ha certificat 54.937, i la comissió de control, després de fer-ne la revisió, n’ha donat per validades 54.807 després de descomptar-ne 130 per defectes de forma. La iniciativa té per objecte fixar el model d’activitat de les associacions de consumidors de cànnabis i també el seu funcionament i les seves normes generals perquè puguin constituir-se.

Per tant, la proposició ha superat el mínim necessari de 50.000 signatures perquè iniciï ara la tramitació pròpiament parlamentària, tal com ha proclamat Daniel Bartomeus, president de la comissió de control, l’òrgan format per magistrats i juristes que vetlla pel funcionament correcte del procés de recollida de signatures.

Un cop validat que la iniciativa ha assolit el suport necessari, la mesa i la junta de portaveus hauran d’obrir el termini perquè els grups puguin presentar-hi esmenes de retorn, i posteriorment s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple per fer-ne el debat de totalitat.La ILP s’haurà de sotmetre a aquest primer debat al ple en un termini màxim de quatre mesos a partir de l’endemà que la mesa rebi la certificació de les signatures. Si supera el debat de totalitat, la proposició continuarà tramitant-se en comissió abans que torni al ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La iniciativa té per objecte establir el model d’activitat de les associacions de consumidors de cànnabis, i també l’organització i el funcionament tant d’aquestes associacions com dels seus clubs i les normes generals perquè puguin constituir-se. Així mateix, estableix normes per al cultiu, un registre i control de distribució, i mesures de control higiènic i sanitari, i també dedica un títol a programes de prevenció de riscos i reducció de danys.

Feu un comentari