Presentació Campanya: Som el que Cultivem

La Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya – Fedcac i la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya – CatFAC ens unim en una campanya conjunta de cara a les eleccions municipals per traslladar les principals demandes del col·lectiu als alcaldables que es presenten a Barcelona i a la resta de municipis de Catalunya.

Ambdues federacions reconeixem la importància de treballar al costat amb cada consistori, després de la regulació que la Generalitat presentava el passat 29 de gener, on es fa referència només a recomanacions generals i deixava via lliure a l’arbitrarietat municipal.

Som el que cultivem, vol traslladar als partits polítics la importància d’incloure dins de les seves propostes electorals la planificació de les polítiques públiques de gestió de plaers i consum responsable, començant per treballar en una regulació específica de les associacions cannàbiques.

roda de premsa som el que cultivemDemanem que es reconegui la realitat social de l’ús d’aquesta substància i s’organitzi un procés participatiu amb el sector, per dissenyar conjuntament aquestes polítiques i així sentir-nos part del model.

Som el que cultivem reivindica, d’entrada, el SOM.

Som aproximadament 300 associacions, això suposa un càlcul estimat de 300.000 persones usuàries. Som homes, som dones, però per sobre de tot som PERSONES.

Lluitem en contra de l’estigmatització de la nostra imatge. Som CIUTADANS i CIUTADANES, participem en les nostres comunitats, ens impliquem, paguem impostos… Som persones i cultivem els nostres drets.

Som el que cultivem vol traslladar a les diferents forces polítiques que les associacions no som un problema ni una amenaça, sinó una alternativa per a gestionar la realitat del consum ja existent i que a través nostre pot permetre a l’administració control, seguretat i millor capacitat d’intervenció.

Nosaltres proposem:
• Una resposta pública a la realitat social.
• Polítiques públiques participatives i participades.
• Polítiques públiques que prioritzin la gestió de plaers i la salut de l’usuari/a.
• Reconeixement públic del consum de cànnabis i de la tasca de les associacions.
• Ser espais regulats de consum amb criteris específics basats en la nostra realitat.
• Implantar requisits específics en el nostre funcionament que garanteixin no suposar un perjudici pels veïns.
• La creació d’un Consell Regulador integrat per les dues federacions, entitats de prevenció i salut i l’administració.
• La implicació de la ciutat per superar aquells obstacles que la legislació espanyola ens estableix i aconseguir entre totes i tots un canvi legislatiu.

Apostem per el vessant social que permet tenir una incidència real sobre els consums, oferint control i acompanyament quan és necessari. Reivindicant també l’accés normalitzat al cànnabis com a pal·liatiu i afavorint estudis per tal d’aprofundir en els coneixements reals de la substància. Estem parlant del nostre dia a dia i no el volem viure amagats, no el volem viure perseguits… el volem viure en convivència amb el veïnat sentint-nos part de la societat perquè ho SOM.

En les reunions que les federacions esten organitzant amb els diferents partits se’ls hi traslladen les nostres propostes però també, se’ls convida, a incloure als seus programes electorals la frase següent: Ens comprometem a regular l’activitat de les associacions cannàbiques durant el primer any de la legislatura, partint d’un procés participatiu amb el sector implicat i els seus interlocutors, reconeixent l’us de la substància i el paper de reducció de riscos d’aquestes entitats.

La societat civil organitzada aposta obertament perquè el model barceloní pugui acabar sent, un model de referència en l’obertura i control d’associacions de persones consumidores que s’autoabasteixen, sempre posant l’èmfasi principal en l’educació per la gestió de plaers i la salut de la persona usuària i de la societat en general.

Seguim apostant perquè la Generalitat assumeixi una regulació integral del cànnabis sense tabús ni hipocresies i per un inevitable canvi legislatiu a Madrid.

Un pas més en la lluita per unes polítiques públiques que deixen enrere la prohibició i assenten un model que respecte als Usuaris i Usuàries.

Som el que cultivem i aquí cultivem drets per a un consum responsable i per la llibertat individual.

Feu un comentari