collagevu00

 

Aquest grup s’ocupa de difondre el discurs de la CatFAC a nivell institucional, a través dels mitjans de comunicació i on calgui. Són els representants de la Federació i els seus portaveus. Traslladen l’opinió de l’Assemblea a tots els nostres nivells d’acció.

Des del Grup de Representació és treballa en els següents àmbits:

– Institucional

Govern de la Generalitat

Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya

Partits Polítics

Ajuntaments

– Moviment Social

FAC

Altres Federacions Territorials Cannàbiques

Moviment Cannàbic Català

Regulacion Responsable

Gremi de Grows

Som el que cultivem

– Atenció als Mitjans de Comunicació