collagfffffe

 

– Control Autoregulació

Es facilita a les associacions la plataforma d’exercici de transparència a través del Grup d’Auditories. L’objectiu és portar a terme, a través d’aquest grup, un informe anual que certifiqui que les activitats de les associacions en matèria d’auto cultiu i gestió associativa són desenvolupades dins dels termes acordats basats en l’actual legislació, en el Codi de Bones Pràctiques i en la pròpia experiència. El mateix informe inclourà un apartat per a les recomanacions de canvi oportunes si es requereixen i així treballar la millora de les nostres associacions.

– Representació mediàtica i política

Es treballarà per unificar la veu de totes les associacions, la nostra veu, tant en els mitjans de comunicació com en el front de lluita institucional. Compartim el missatge i les nostres demandes per fer que la nostra veu s’escolti millor i més alt.

– Representació en l’AG de la FAC.

La CatFAC forma part activa de la Federació d’Associacions cannàbiques (FAC). Des de la federació es participarà en les Assemblees Generals de la FAC i es distribuirà puntualment la informació que s’hi debat a totes les associacions federades a la CatFAC.

– Assessorament i formació legal i pràctica

S’atendran totes les consultes que les associacions puguin tenir. Treballarem per formar i informar sobre el sistema d’autoregulació d’associacions cannàbiques de Catalunya creat per la CatFAC. Al mateix temps, disposarem del servei de defensa jurídica davant agressions i violacions de drets individuals o col · lectius per part de les administracions o empreses del sector privat.

– Programa d’activitats de reducció de riscos i d’ús terapèutic

La CatFAC centralitza els recursos específics encaminats a la reducció de riscos perquè totes les associacions puguin conèixer-los i disposar d’ells en el moment de planificar les seves activitats en el si de cada associació. Totes les associacions podran consular la base de dades sobre tallers, xerrades, formacions i materials que es disposen perquè puguin adaptar l’oferta a la realitat de cada associació.

– Intercanvi de genètiques.

La Federació recull periòdicament la informació sobre les genètiques que utilitza cada associació i la sistematitza perquè totes les associacions puguin consultar-la i coordinar l’intercanvi de genètiques que creguin oportuns entre associacions.

– Peritatge agrícola conjunt.

Des de la CatFAC s’organitza el peritatge agrícola anual de totes les associacions que integren la federació de manera que es pugui tenir certificació quantitativa dels diferents cultius existents confirmant les dades de previsió amb els de producció.

– Butlletí de notícies mensual

Cada mes s’envia, en format electrònic, el butlletí de notícies que ens permet estar informats del dia a dia del panorama cannàbic i de les activitats que organitzen les associacions de la federació.

– Biblioteca Gaspar Fraga.

Gaspar Fraga, director de la revista Cañamo, va morir el 17 octubre 2009 deixant tota la seva biblioteca i referents escrits a disposició i consulta de les associacions cannàbiques d’aquesta Federació. Per les seves venes corria sang del POUM, al qual havia pertangut el seu pare, represaliat després de la guerra. Durant el seu «exili voluntari» a França va estudiar Filosofia a la Sorbona, fins que el van expulsar del país pel seu activisme en les jornades de Maig del 68 i de la mateixa manera que va tornar pels Pirineus, va sortir per l’Estret. Al Marroc va viure com un hippy i va conèixer a fons la substància que marcaria la seva vida: el cànnabis.
A principis dels setanta va muntar a Barcelona l’editorial Rock Còmics, pionera de l’underground americà a Espanya, on va publicar biografies de Frank Zappa, Rolling Stones i Lou Reed, juntament amb treballs de Nazario, Terenci Moix i altres autors barcelonins. Però si per alguna cosa és conegut Gaspar és perquè va tenir la intuïció de portar al quiosc una idea estesa però encara marginada: normalitzar la marihuana. A la fi del 96 naixia Cañamo.

Des de la publicació, que segueix editant, es va impulsar el cultiu personal de cànnabis, el naixement dels grow shops i una sèrie de batalles legals que van canviar els costums i els consums dels espanyols.
Està a disposició de totes les associacions federades el lliure accés a la Biblioteca Gaspar Fraga que estarà sistematitzada i preparada per formar a través de les seves pàgines.

– Activitats lúdiques entre associacions

La CatFAC organitza activitats des de la vessant lúdica per crear espais de trobada entre associacions on les persones puguin gaudir fent un torneig de futbol o d’altres esports, tallers, jocs, etc.