collagev0345

Considerem que les actuals polítiques de drogues han fracassat i el nostre objectiu és aconseguir una millora social que prioritzi el respecte i l’autonomia, i no les actituds repressives i punitives que ja hem pogut constatar que van acompanyades d’alts costos socials i econòmics.

La defensa dels drets de les persones usuàries i dels petits productors, la sostenibilitat ecològica i el benefici social predominen sobre altres interessos.

El dret a la salut, al lliure desenvolupament de la personalitat, a la informació i a la seguretat són valors preponderants en un camí que construïm tota la societat conjuntament.

L’any 2014 és el del desplegament de la Federació on ens marquem com a  objectius principals:

– Mantenir el nostre grau d’incidència política per tal de ser decisius en el procés de Regulació de la Generalitat de Catalunya, defensant els  interessos de totes les persones usuàries de cànnabis. També participarem,  conjuntament amb la resta de federacions que conformen la FAC, amb el lobby polític i les campanyes que es considerin a Madrid per promoure un canvi en les polítiques de drogues caduques i sense sentit.

Potenciar la nostra presència als mitjans de comunicació per normalitzar la realitat cannàbica i fer arribar les nostres demandes a la societat. Millorar la nostra activitat 2.0 i la imatge de la Federació a través de totes les eines comunicatives que s’estableixin.

– Millorar el funcionament i la participació en tots els grups de treball de la CatFAC, així com fer un bon seguiment dels objectius establerts. Millorar la formació sobre associacionisme i participació així com l’específica en l’àmbit dels cultius.

– Millorar els exercicis de transparència a través del Peritatge agrícola, la Memòria i l’Avaluació del Compliment del Codi de Bones Pràctiques a totes les associacions federades.

– Augmentar el número d’associacions federades. Iniciar el projecte d’autoregulació a través de les auditories internes i el d’acompanyament i millora a les associacions que els calgui.