collagewebus
SOM USUARIS

 

 – Campanyes en defensa dels drets de les persones usuàries

La CatFAC té entre els seus objectius defensar els drets de les persones usuàries de cànnabis i els drets dels petits productors. Per donar compliment a aquest objectiu dissenya campanyes específiques per fer-ne ressò i aconseguir el reconeixement tan social com de les administracions.

– Representar les persones usuàries davant les administracions

La CatFAC realitza incidència política permanent tan amb el Govern de la Generalitat, amb el Parlament, els Partits Polítics i les administracions locals per fer arribar la denúncia d’inseguretat que avui patim les persones consumidores de cànnabis i fer arribar les nostres demandes.

A nivell estatal, la CatFAC dóna suport a la FAC en tots els actes per tal de fer el mateix a les administracions de l’Estat.

– Organitzar actes reivindicatius

El suport a la nostra causa és tan important a nivell institucional com social. Cal que la gent conegui la nostra situació i les nostres propostes, és per això que des de la CatFAC participem en fires i en tot tipus d’actes reivindicatius i manifestacions.

En són exemples la Marxa Mundial de la Marihuana o el Sant Cannut.

– Certificat per a persones usuàries terapèutiques

Des de la Comissió terapèutica de la CatFAC es treballarà, en coordinació amb les associacions, per informar a les persones usuàries de cànnabis del seu millor ús terapèutic i reduir els riscos derivats del seu consum. Promourem els drets dels / les pacients que utilitzen el cànnabis com a medicament de primera elecció.

Les persones usuàries que precisen utilitzar cannabinoides amb finalitats mèdiques de les associacions federades disposaran d’informació i orientació personalitzada sobre les formes més segures i adequades d’ús, riscos associats a aquest, efectes secundaris i qualsevol altra qüestió.

Es podrà sol·licitar una visita amb el nostre Equip de Servei Terapèutic per aconseguir el Certificat de l’ús terapèutic del cànnabis.

– Informació legal bàsica

La CatFAC ofereix informació sobre la legislació que afecta a les persones usuàries i sobre els mecanismes per poder recórrer les multes i altres problemes amb l’administració.

També ofereix informació a aquelles persones que s’estan plantejant crear una associació cannàbica.