CONGRES CATFAC

La CatFAC s’organitza en Grups de Treball focalitzats en els diferents àmbits d’acció. Cada Grup compta amb una persona responsable que hi desenvolupa les funcions de coordinació i què, al mateix temps, representa el Grup en la Comissió Tècnica. Cada Grup a més, pot organitzar-se internament en comissions si així ho decideix.

Els Grups de Treball de la CatFAC són una realitat gràcies a la feina desinteressada i voluntària que desenvolupen totes les associacions federades, organitzant els Grups en dos tipus: Grups de participació obligatòria i Grups de participació voluntària.

Grups de participació obligatòria: Són aquells on cada associació federada hi haurà de nomenar un representant.

– Finances

– Cultius

– Terapèutic

Grups de participació voluntària: Són aquells on les associacions podran participar segons els seu interès.