collagewebdocu

 

LLEI 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

 

Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.BOE-A-2017-9367

 

LAW 13/2017, of July 6, of Catalonia  cannabis consumer associations

 

Memòria CatFAC 2013

 

Projecte CatFAC 2014

 

Informe Compliment Codi Bones Practiques  CatFAC 2013

 

pdf2014 Memoria CatFAC

 

2014 Memoripdfa CatFAC -cas

 

pdfProjecte CatFAC 2015

 

pdfInforme Compliment Codi Bones Practiques CatFAC 2014

 

pdf2015 Memoria CatFAC

 

pdfProjecte CatFAC 2016

 

pdfMemoria CatFAC 2016

 

pdfProjecte CatFAC 2017

 

pdf

Memoria CatFAC 2017