collagewebdocu

LLEI 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.BOE-A-2017-9367

LAW 13/2017, of July 6, of Catalonia  cannabis consumer associations

Memòria CatFAC 2013

Projecte CatFAC 2014

Informe Compliment Codi Bones Practiques  CatFAC 2013

pdf2014 Memoria CatFAC

2014 Memoripdfa CatFAC -cas

pdfProjecte CatFAC 2015

pdfInforme Compliment Codi Bones Practiques CatFAC 2014

pdf2015 Memoria CatFAC

pdfProjecte CatFAC 2016

pdfMemoria CatFAC 2016

pdfProjecte CatFAC 2017

pdf

Memoria CatFAC 2017

pdfMemoria CatFAC 2018