La Comissió Tècnica és l’òrgan de gestió de la Federació entre Assemblees. Donarà compliment al mandat de l’Assemblea General i executarà el Projecte Anual.

La Comissió Tècnica està formada per totes les persones Responsables dels Grups de Treball de la Federació, la Presidència i l’equip tècnic.

Els Grups de Treball de la CatFAC són:

Representació | Comunicació | Finances | Organització | Terapèutic | Activisme | Cultius i Peritatge | Auditories | Territori