codigo buenas practicas

Des de la CatFAC hem desenvolupat un model de gestió i funcionament per a les Associacions cannàbiques tenint en compte totes les particularitats de la societat catalana. La necessitat d’un model de regulació, neix per donar resposta, des del propi món cannàbic, a la inseguretat jurídica en què es troben immerses actualment les associacions cannàbiques, evitar els riscos associats al mercat negre, desmitificar vells prejudicis i definir una política real de riscos associats al consum.

Aquest model que avui concretem en aquesta guia de bones pràctiques es basa en la transparència i la gestió democràtica, garantint que mai es dirigirà al lucre personal dels promotors. Els CSC o Associacions Cannàbiques són una nova forma organitzativa dirigida a l’autoabastiment i a la creació d’un mercat en circuit tancat. Les regles de funcionament s’assemblen a les d’una cooperativa de consum.

Els Clubs Socials de Cànnabis són associacions de persones usuàries on la funció principal es dirigeix a garantir el proveïment dels seus membres amb productes de qualitat així com defensar el dret a l’autocultiu, sense oblidar que aspirem a promoure el debat i el canvi polític per unes polítiques de drogues justes i efectives en la gestió de plaers i la reducció de riscos.

pdf_logoCodi de Bones Pràctiques CatFAC 2017

 pdf_logoCódigo de Buenas Prácticas 2015-Cas