El sistema que avui s’està proposant per a regular les associacions cannàbiques es basa, en gran mesura, als mecanismes de transparència i controls interns gestionats des de la Federació.

És a dir, som nosaltres mateixos, a través de les eines que hem creat, els que hem de dir qui ho compleix i qui no. Una vegada més, es tracta d’assimilar la CatFAC a un segell de qualitat. Per fer-ho, cal gestionar uns controls i uns mecanismes d’auditories a totes les associacions membres de la Federació.

La CatFAC l’any 2013 va inaugurar el seu sistema d’auditories internes a totes les associacions federades per tal de fer-ne una avaluació així com millorar el funcionament de cada una d’elles.

També des de 2013 s’elabora un informe de compliment del Codi de Bones Pràctiques per part de totes les associacions.