La CatFAC som 20 associacions cannàbiques d’arreu del principat.

El nostre espai de trobada i decisió és l’Assemblea General que celebrem una vegada al mes. És allà on es planifiquen els nostres objectius que concretem anualment en el Projecte de la Federació i n’avaluem les accions en la memòria. Som una organització democràtica i assembleària.

Les funcions principals de l’Assemblea General seran, aprovar-ne les memòries d’actuació, generar debats entre les associacions i consensuar l’acció política de la CatFAC.

El que l’Assemblea General decideix s’executa a partir dels  Grups de Treball  on participen, per àmbits, totes les associacions. La coordinació general del dia a dia de la Federació correspon a la Comissió Tècnica formada per les persones coordinadores dels diferents Grups de Treball.

Les Nostres Associacions

 
ACA Pachamama
ACA PachamamaAssociació Cannàbica d'Autoconsum Pachamama
ACAB
ACABAssociacio canabica de Autoconsum Basthet
CannaMitch
CannaMitch
ACCURLT
ACCURLTAssociació de Consumidors de Cannàbis per a un üs Responsable tant Lúdic com Terapèutic
VCC
VCCAssociacio Vallparadis Cannabis Club
La Maca
La MacaMoviment Associatiu Cannàbic d'Autoconsum
AUC Surya
AUC Surya
GHC
GHCGreen House Club Manresa
Acció Cannàbica
Acció Cannàbica
RDM
RDMAssociación El Rincón de María
nou9vilannabis
nou9vilannabisnou9Vilannabis
Asoma BCN
Asoma BCN

Els nostres simpatitzants

Green Roots
Green Roots
Mazar
Mazar
CTC
CTC
A.C.A.M
A.C.A.M
SATPATH
SATPATH