Comunicado La Rosa verda

Avui,  el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei d’associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya. Creiem fermament que aquesta és una decisió fruit d’una visió tancada del marc Constitucional, sustentada en una percepció limitada de l’abast dels Drets Fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la seva tutela per part de les administracions i els òrgans judicials. Podem afirmar que els drets fonamentals, sobretot d’aquells que discrepen, dels diferents no estan al capdamunt de l’ordenament jurídic, de l’estat del dret, sinó que resten subordinats a la bona voluntat de les instàncies judicials.

Sabem però que l’esforç i suport de tants milers de persones, i la tasca parlamentària duta a terme no ha de ser de bades. En la tramitació de la llei es va assolir un amplíssim consens dins de la representació Parlamentària i van recolzar la Llei els grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es pot, el Partit dels Socialistes de Catalunya i la CUP.

Per tot plegat, demanem al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris que de conformitat amb l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que adaptin la llei anul·lada la presentin a la Mesa del Congrés dels Diputats com a Proposició de Llei d’Associacions de Consumidors de Cànnabis d’Espanya.

Hoy, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Cataluña. Creemos firmemente que esta es una decisión fruto de una visión cerrada del marco Constitucional, sustentada en una percepción limitada del alcance de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su tutela por parte de las administraciones y los órganos judiciales. Podemos afirmar que los derechos fundamentales, sobre todo de aquellos que discrepan, de los diferentes no están en lo alto del ordenamiento jurídico, del estado del derecho, sino que quedan subordinados a la buena voluntad de las instancias judiciales.

Sabemos pero que el esfuerzo y apoyo de tantos miles de personas, y la labor parlamentaria llevada a cabo no debe ser en vano. En la tramitación de la ley se alcanzó un amplísimo consenso dentro de la representación Parlamentaria y apoyaron la Ley los grupos parlamentarios de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es pot, el Partit dels Socialistes de Catalunya y la CUP.

Por todo ello, pedimos al Parlamento de Cataluña y a sus grupos parlamentarios que de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que adapten la ley anulada la presenten a la Mesa del Congreso de los Diputados como proposición de Ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de España.
La Rosa Verda,comisión promotora de la ILP de asociaciones de consumidores de cannabis de Catalunyacontacto: mail..tel.- 607 937691 (Oriol Casals, representante la comisión promotora)

Oriol Casals
Socio
Director