Llum verda a l'ordenança de cànnabis que obligarà els clubs a tenir la llicència d'activitat per obrir

El ple dóna llum verda a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels clubs de fumadors de cànnabis que obligarà aquestes associacions a tenir la llicència d’activitat per poder obrir. Fins ara, els clubs podien començar a funcionar presentant una comunicació prèvia a l’Ajuntament. El canvi suposa un tràmit previ d’informació pública als veïns afectats i tenir llicència d’obres. La nova disposició també fixa que els clubs s’hauran d’ubicar com a mínim a 200 metres de centres educatius i docents, equipaments sanitaris i assistencials, instal·lacions esportives i altres clubs cannàbics.
L’ordenança també pretén garantir que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries. El text regula la limitació de soroll, la renovació de l’aire i la limitació del nivell màxim d’olors. També s’avalarà que els espais compleixin els requisits de seguretat, salubritat i higiene per als usuaris i veïns. A més, se’ls obligarà a tenir una assegurança de responsabilitat civil.
La normativa estableix les condicions de l’activitat: horari de funcionament i d’obertura -limitat a vuit hores al dia-, prohibició d’accés a menors d’edat, prohibició de venda i limitació de la dispensació màxima, a més d’impedir l’activitat a l’exterior del local.
El regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech, ha explicat alguns detalls de l’ordenança.
El consistori només atorgarà la llicència a aquells clubs que estiguin inscrits als registres públics i al municipal d’activitats. L’ordenança fixa un règim d’inspecció i de sancions en cas d’incompliment.
El text s’ha elaborat amb el consens del grup de treball format pels partits, menys el PP. De fet, aquestes formacions de l’oposició han coincidit a lamentar que aquesta comissió no ha estat tan fluïda com haguessin desitjat, tot i que han valorat el resultat final.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, hi ha votat en contra perquè s’oposa a l’opció que els clubs cannàbics puguin estar situats a la planta baixa d’edificis plurifamiliars.
El regidor no adscrit s’ha abstingut.