Pas endavant de la Paeria per a l'ordenació de les associacions cànnabiques

La Paeria ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida. L’últim pas l’ha de donar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, a qui li correspon l’aprovació definitiva. El document, presentat l’octubre de l’any passat, afirma que “és la resposta davant la necessitat de delimitar la ubicació d’aquests espais i regular la seva implantació en relació amb altres usos col·lectius especialment vulnerables”, sent aquests últims els centres educatius, de salut i esportius. El Pla estableix una distància mínima de 100 metres en línia recta des del local fins a aquests espais, així com la mateixa distància entre clubs i/o associacions. Distància “força atrevida” segons el grup municipal de Ciutadans, els quals han ficat com a exemple el Pla homònim de Sant Sebastià, el qual delimita la distància entre els 300 i 500 metres.

Tots els grups municipals han estat d’acord amb l’aprovació del Pla redactat, menys dos. La Crida, per la seva part, ha assegurat que no està en contra de la regularització dels clubs/associacions, sinó del Pla Especial Urbanístic com a mitjà per a aconseguir-ho, ja que aquest és “molt més lent que una ordenança municipal, la qual ja existeix per a tots els usos recreatius de la ciutat, fins i tot prostíbuls” i ressalta l’estigmatització d’aquest pla cap a les persones consumidores. Han justificat el seu vot negatiu per creure que és un pla injust i que crea desigualtats entre col·lectius. El Partit Popular s’ha abstingut de votar, i encara que ha recalcat la necessitat d’una regulació adequada, també ha proposat un augment de la distància entre els clubs de consumidors de cànnabis i els espais de col·lectius vulnerables, tot recordant les patologies que se’n deriven del seu consum. El PSC ha volgut defensar-se de les crítiques que s’han rebut en el tema de la regulació afirmant que quan van arribar les primeres llicències per a crear aquests clubs hi va haver certa alarma social, ja que és un tema molt sensible.

cannabis vot
La normativa urbanística que es va presentar a l’octubre recull els diversos articles que s’haurien de complir per a poder formar un club/associació i ser-ne membre. Alguns d’ells són l’oferta de serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis, així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consum problemàtics del cànnabis, així com la formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de la dispensació de les associacions, amb garantia d’una formació mínima anual.

La memòria també inclou un plànol amb les zones de la ciutat on s’hi podrien instaurar aquests espais, marcant la distància reglamentaria amb els col·lectius vulnerables.

Més informació:

 
Info: La ciutat de Lleida

Feu un comentari